Slide Background
Komisioneri, Znj. Pranvera Strakosha, gjatë raportimit të veprimtarisë së institucionit për vitin 2023 përpara Kuvendit të Republikës së Shqipërisë
Slide Background
Komisioneri, Znj. Pranvera Strakosha, gjatë raportimit të veprimtarisë së institucionit për vitin 2023 përpara Kuvendit të Republikës së Shqipërisë
Komisioneri, Znj. Pranvera Strakosha, gjatë raportimit të veprimtarisë së institucionit për vitin 2023 përpara Kuvendit të Republikës së Shqipërisë
Slide Background
Prezantimi i veprimtarisë së institucionit për vitin 2023 përpara Komisionit për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut
Prezantimi i veprimtarisë së institucionit për vitin 2023 përpara Komisionit për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut
Slide Background
Nënshkruhet marrëveshja e bashkëpunimit ndërmjet KMSHC dhe KPMSHC të Republikës së Kosovës
Nënshkruhet marrëveshja e bashkëpunimit ndërmjet KMSHC dhe KPMSHC të Republikës së Kosovës
Slide Background
Vizitë pune e Komisionerit për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil në Këshillin e Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës
Vizitë pune e Komisionerit për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil në Këshillin e Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës
Slide Background
Vizitë e anëtarëve të KPMSHC pranë KMSHC
Vizitë e anëtarëve të KPMSHC pranë KMSHC
Slide Background
Materiale ndërgjegjësuese të Komisionerit për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil
Materiale ndërgjegjësuese të Komisionerit për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Komisioneri për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil

INFORMO KOMISIONERIN

Komisioneri për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil, bazuar në nenin 14, të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar dhe Kreun III të Rregullores së Brendshme “Për procedurat e mbikëqyrjes/inspektimit”, miratuar me vendimin nr.17, datë 11.03.2015, ndryshuar me vendimin nr. 158, datë 30.12.2022, të Komisionerit, bën verifikimin e informacioneve të nëpunësve civilë, të qytetarëve, si pjesë e mbikëqyrjes që ushtrohet me iniciativën e Komisionerit, apo të kërkesave të paraqitura nga institucionet.

Për të informuar Komisionerin apo për të parashtruar pretendimet apo shqetësimet tuaja për fakte dhe rrethana konkrete, duhet të plotësoni në mënyrë korrekte formularin e kërkesës/informacionit, të cilin mund ta shkarkoni më poshtë.

Formulari i kërkesës/informacionit

Na Kontaktoni

Vendndodhja:  Rruga: “Abdi Toptani”, ish-hotel “Drini”, Tiranë

Email:   kmshc@kmshc.al