KOORDINATORI PËR TË DREJTËN E INFORMIMIT

Koordinatori për të drejtën e informimit i Komisionerit për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil

Sara Lleshi

Email: sara.lleshi@kmshc.al
Tel: 04 2268 141
Adresa: Rruga “Abdi Toptani”, ish-hotel “Drini”, Tiranë, Shqipëri

Orari: 8:00 – 16:30 nga e hëna në të enjte dhe 8:00 – 14:00 të premten