RAPORTE TË FINANCËS

RAPORT MONITORIMI 2024

RAPORT MONITORIMI 2023

RAPORT MONITORIMI 2022

RAPORT MONITORIMI 2021

RAPORT MONITORIMI 2020

RAPORT MONITORIMI 2019

RAPORT MONITORIMI 2018

RAPORT MONITORIMI 2017

RAPORT MONITORIMI 2016

RAPORT MONITORIMI 2015