Komisioni i Ristrukturimit, drejtohet nga njësia përgjegjëse dhe në të bëjnë pjesë përfaqësues:

  • të institucioneve ku nëpunësi është emëruar;
  • të institucioneve, me të cilin institucioni është shkrirë apo bashkuar, në një nga institucionet, në të cilat institucioni është ndarë apo në institucionin që ka marrë funksionet që kryente më parë nëpunësi;
  • në institucionet e varësisë së institucionit të ristrukturuar;
  • në një institucion tjetër të shërbimit civil.