Strukturimi i institucioneve nënkupton organizimin e brendshëm të një institucioni të krijuar për herë të parë (struktura dhe organika). Strukturimi i institucionit fillon në momentin e krijimit të një institucioni.