Masat disiplinore shuhen me kalim e afatit:

  • 2 vjeçar nga njoftimi i masës së parashikuar për shkeljet e lehta;
  • 3 vjeçar nga mbarimi i afatit për të cilin është zbatuar masa e parashikuar për shkeljet e rënda;
  • 7 vjeçar nga njoftimi i masës së parashikuar për shkeljet shumë të rënda.