admin's picture

2017

Njoftim, në lidhje me masat e marra nga Komisioneri për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil, në lidhje me administrimin e shërbimit civil në përputhje me ligjin, gjatë fushatës zgjedhore

mcn's picture

2017

mcn's picture

Publications

mcn's picture

Orders

mcn's picture

Other reportings

mcn's picture

Finance Reports

mcn's picture

Reports

mcn's picture

Decisions

Pages

Subscribe to Komisioneri per Mbikëqyrjen  e  Sherbimit Civil RSS

Adresa