Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve

admin's picture

 

Nr. Rendor

Data e regjistrimit të kërkesës

Objekti

Data e kthimit të  përgjigjes

Statusi i kërkesës

  Tarifa   
01 08.07.2015 Kërkesë për informacion  29.07.2015 E përfunduar Nuk ka 
02 16.07.2015 Kërkesë për marrje informacioni  29.07.2015 E përfunduar Nuk ka
03 31.07.2015 Kërkesë për marrje informacioni 07.08.2015 E përfunduar Nuk ka
04 19.11.2015 Kërkesë për informacion  23.11.2015 E përfunduar Nuk ka
05 15.01.2016 Kërkesë për informacion  27.01.2016 E përfunduar Nuk ka
06 10.05.2016 Kërkesë për informacion 11.05.2016 E përfunduar Nuk ka
07 30.05.2016 Kërkesë për informacion 31.05.2016 E përfunduar Nuk ka
08 03.06.2016 Kërkesë për informacion 15.06.2016 E përfunduar Nuk ka
09

23.08.2016/25.08.2016

Kërkesë për informacion dhe dokumentacion 02.09.2016 E përfunduar Nuk ka
10 13.12.2016 Kërkesë për informacion 14.12.2016 E përfunduar Nuk ka
11 19.12.2016 Kërkesë për informacion 29.12.2016 E përfunduar Nuk ka
12 31.03.2017 Kërkesë për informacion 06.04.2017 E përfunduar Nuk ka
13 10.04.2017 Kërkesë për informacion 11.04.2017 E përfunduar Nuk ka
14 08.09.2017 Kërkesë për informacion 08.09.2017 E përfunduar  Nuk ka 
15 26.10.2017 Kërkesë për njohjen e zbatimit të Vendimit Nr.102, datë 16.09.2017 30.10.2017 E përfunduar Nuk ka
16 22.01.2018 Kërkesë për informacion 23.01.2018 E përfunduar Nuk ka
17 03.09.2018 Kërkesë për informacion 11.09.2018 E përfunduar Nuk ka

 

Adresa