Na kontaktoni:

admin's picture
 
 
Adresa: Komisioneri për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil
                      Rruga "Abdi Toptani" ish-hotel "Drini"
                                 Tiranë, Shqiperi
 
 e-mail: info@kmshc.al
             kmshc@kmshc.al
 
   tel:   04 2268 141
            04 2268 142
 
Aktiviteti: E Hënë - E Premte 08:00 - 16:00
                  
 

Adresa