Na kontaktoni:

admin's picture
 
 
Adresa: Komisioneri për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil
                      Rruga: "Abdi Toptani", ish-hotel "Drini"
                                 Tiranë, Shqipëri
 
 e-mail: info@kmshc.al
             kmshc@kmshc.al
 
   tel:   04 22 68 141
            
 
Aktiviteti: E Hënë - E Enjte 08:00 - 16:30
 
                  E Premte 08:00 - 14:00
 

Adresa